GDK09
Förpackningar, kreativitet och annorlunda lösningar är vad du här kan få dig till livs!
Efter tre års studier tillsammans i grafisk design och kommunikationsvetenskap har klass GDK09 vid Mittuniversitetet i Sundsvall nu bestämt sig för att visa upp vad de kan bäst! Välkommen.